Faza makro | Obszar

Faza makro | Obszar

Obszar | Think big! Chcę zmienić obowiązujący paradygmat rodzicielstwa. Istotnym problemem w rodzicielstwie jest to, że rodzice nie potrafią korzystać ze swoich zasobów psychicznych/emocjonalnych w codzienności, przez co często traktują rodzicielstwo jak kolejną, w...
Faza Mikro | Analiza interesariuszy

Faza Mikro | Analiza interesariuszy

Analiza interesariuszy projektu | Analizę interesariuszy projektu zmiany paradygmatu rodzicielstwa przeprowadziłam w oparciu o: ankietę (64 odpowiedzi) wywiady pogłębione (7 rozmów) analizę potrzeb i celów rodziców (fora internetowe) Dwie pierwsze formy analizy...
Wywiad z ekspertem | Shai Orr

Wywiad z ekspertem | Shai Orr

Wywiad z ekspertem | Moim rozmówcą był Shai Orr, terapeuta rodzinny z Izraela, autor niedawno przetłumaczonej na język polski książki Cud rodzicielstwa (Orr 2020).  Wybrałam go ze względu na perspektywę wsparcia udzielanego rodzinom, w której nacisk kładzie na...
Faza Makro | W stronę teorii przywiązania

Faza Makro | W stronę teorii przywiązania

W stronę teorii przywiązania | Aby zrozumieć wpływ obowiązującego, tradycyjnego modelu rodzicielstwa na społeczeństwo, warto przyjrzeć się mu przez pryzmat teorii przywiązania. John Bowlby (Bowlby 1982), XX-wieczny psycholog, który nazywany jest ojcem tej teorii, sam...
Faza makro | Diagnoza

Faza makro | Diagnoza

Diagnoza | Problem, który sformułowałam w poprzednim wpisie, dotyczący obowiązującego wadliwego paradygmatu rodzicielstwa, ma szerokie społeczne konsekwencje. Stąd mój postulat zmiany w zakresie obowiązującego paradygmatu rodzicielstwa, skierowania uwagi na rodzica i...